اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

ارتباط  اینترنت اشیا با مردم از طریق تبلیغات

ب-یکی از غولهای نوشابه(کوکاکولا) در حال آزمایش یک یخچال تعاملی جدید است که دارای رسانه های اجتماعی، تشخیص چهره و واقعیت افزوده است تا پیشنهادات بازاریابی و محتوا را با مصرف کنندگان خاص به اشتراک بگذارد. کوکا کولا می تواند از اطلاعات نرم افزار تشخیص چهره برای ارائه پیشنهادات خاص بر اساس جمعیت و خلق و خوی مصرف کنندگان استفاده کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید