اینترنت اشیاء(IoT) / الف-IOT بدون ۵G

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

الف-IOT بدون ۵G

 ۵G برخی از موارد اینترنت اشیا را هدفمندتر می کند. 

این موضوع به این معنی نیست که اینترنت اشیا بدون

۵G کار نمی کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید