اینترنت اشیاء(IoT) /الف-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

الف-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی

به عنوان مثال: اطلاعات بدست آمده از یک خودروی هوشمند  ممکن است در مورد دمای 

 موتور یا باز یا بسته بودن در یا هر مورد دیگری باشد. 

تمام این داده های بوسیله اینترنت اشیا جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل می شوند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید