اینترنت اشیاء(IoT) /الف-آینده اینترنت اشیا

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

الف-آینده اینترنت اشیا

با ادامه کاهش قیمت سنسورها و ارتباطات، افزودن دستگاه‌های بیشتری به اینترنت اشیا مقرون به صرفه می‌شود .  حتی اگر در برخی موارد سود آشکار کمی برای مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد. استقرار در مراحل اولیه است. اکثر شرکت هایی که با اینترنت اشیا درگیر هستند در حال حاضر در مرحله آزمایشی هستند، عمدتاً به این دلیل که فناوری لازم. فناوری حسگر، 5G و تجزیه و تحلیل مبتنی بر یادگیری ماشینی. هنوز خودشان در مراحل اولیه توسعه هستند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید