چگونه یک طرح تبلیغاتی بنویسیم-قسمت دوم (Advertising plan)

چاپ مقاله

همانطور که می توان تصور کرد ، انواع مختلفی از تبلیغات وجود دارد

همه آنها در رسانه و کانال های مختلف اجرا می شوند که اهداف مختلفی دارند.

افراد می توانند در هر جایی تبلیغ کنند و ممکن است بهترین نوع تبلیغات امروز بهترین نوع فردا نباشد.

  نظرات

پاسخی بگذارید