تجارت اجتماعی، گونه‌‌ای تازه از تجارت الکترونیک

چاپ مقاله

 

تجارت اجتماعی یا Social Commerce

تجارت اجتماعی موضوعی جدید در حوزه تجارت الکترونیکی است،

امروزه سرعت پیشرفت زندگی در مقایسه با گذشته شتاب بیشتری گرفته‌است،

این پیشرفت‌ پرشتاب با ورود به عصر دیجیتال آغاز و با شکل گرفتن پدیده‌ای به نام اینترنت به اوج خود رسیده‌است.

به همین دلیل شاهد تحولاتی اساسی در نیازهای مردم، سلیقه و رفتار خرید آنان هستیم.

اینترنت ابزاری است که به علت کاربری چندمنظوره و گسترده‌ی خود تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده‌است.

کاربران اینترنت در ابتدا تنها محدود به نسل جوان و تحصیل‌کرده بود اما به مرور کاربران اینترنت از هر لحاظ توسعه پیداکرده‌است.

امروزه تصور دنیای بدون اینترنت غیرممکن و حتی عذاب‌آور است.

 

  نظرات

پاسخی بگذارید