تبلیغات آنلاین-انواع تبلیغات آنلاین(قسمت اول)تبلیغات جستجوی Google

چاپ مقاله

تبلیغات جستجوی Google
تبلیغات جستجوی Google تبلیغات آنلاین هستند که،

هنگام جستجوی کاربران در جستجوی کلمه کلیدی در Google ، در کنار صفحه نتیجه موتور جستجو ظاهر می شوند.

این تبلیغات PPC یا تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک هستند که در آن تبلیغ کنندگان برای هر کلیک تبلیغات هزینه پرداخت می کنند.

تبلیغات جستجوی PPC Google توسط بستر تبلیغاتی AdWords گوگل مدیریت می شود

که به تبلیغ کنندگان امکان می دهد از طریق کلمات کلیدی ، متن آگهی صنایع دستی ،

تنظیم بودجه و موارد دیگر پیشنهاد دهند.

  نظرات

پاسخی بگذارید