تبلیغات آنلاین-انواع تبلیغات آنلاین(قسمت نهم)Google Display Ads

چاپ مقاله

Google Display Ads


Google Display Ads نوعی تبلیغات بنر زمینه ای است که در Google Display Network ، مجموعه سایتهای شبکه Google که با میزبانی تبلیغات نمایشی موافقت می کنند ، استفاده می شود. Google Display Network همچنین دارای ویژگی های Google مانند YouTube ، Gmail ، Blogger و غیره است. تبلیغات Google Display می تواند مبتنی بر متن ، تصویر و حتی ویدیو باشد.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید