بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

 

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ت)با اینترنت اشیا می توان، پردازش ها، داده ها و چیزهای مختلفی که کنار هم قرار گرفتن را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید