بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ت)بوسیله اینترنت اشیا می توان، در دسترس بودن مدل های جدید، ویژگی های جدید، به روز رسانی نرم افزار و غیره را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید