بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

د)در بازارهای رقابتی امروز با اینترنت اشیا می توان، توسعه محصول جدید را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  • تاریخ انتشار : 2022/08/30
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
  نظرات

پاسخی بگذارید