بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ج)داده‌های مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین و مفیدترین منابع تولید ایده‌های جدید، بوسیله  IOT است.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید