بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ج)با تعبیه دستگاه های IoT در محصولات خود، مدیران کسب و کار می توانند طول عمر کسب و کار را تضمین کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید