بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

س)چندین برنامه کاربردی در گوشی های هوشمند موجود است که مبتنی بر اینترنت اشیا هستند و داده‌های مربوط به ترجیحات مشتری را ارائه می دهند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید