بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

س)با اینترنت اشیا می توان، به کاربران محصولات هوشمند برای مشاوره به آنها در مورد نحوه استفاده از محصولات برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید