اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

2-از فرصت های بازاریابی مشترک استفاده کنید

ب)شرکت‌های اینترنت اشیا باید از فرصت‌های بازاریابی مشترک نیز استفاده کنند. خدمات یا راه حل های مکمل را بفروشند.ایجاد مشترک وبینارها، راهنماها یا مقالات همگی می توانند به بهبود برند شما کمک کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید