اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

1-بازاریابی مبتنی بر حساب هدفمند (ABM)

Targeted Account-Based Marketing

ج)اکثر شرکت ها یک واحد متمرکز مانند دفتر اینترنت اشیا ندارند که تصمیمات خرید را برای این راه حل ها اتخاذ کند.
بنابراین باید راه هایی برای ارائه پیام های به مخاطب هدف پیدا کنیم، (ABM) یک فرصت عالی برای شرکت های IoT است زیرا افراد یا گروه های کوچک را به طور خاص هدف قرار می دهد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید