اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

8-پس از کلیک تبلیغات مخاطب را هدایت کنید

الف)فناوری هدف گذاری تبلیغات به شما این امکان را می دهد که،تبلیغات هدفمند به منظور هدایت مخاطبان خود ارائه دهید.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید