اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

7-خوشه های موضوعی  برای بهبود سئو

د)چگونه شروع می کنید؟ ابتدا باید یک موضوع اصلی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، هوش مصنوعی که می تواند در آبیاری قطره ای استفاده شود. در مرحله بعد، موضوعات فرعی مرتبط که در آبایاری قطره ای می باشد را شناسایی کنید و آنها را از طریق یک سری لینک به هم متصل کنید.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید