اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

4-بازاریابی (MQL)

ج)به جای تمرکز  بیشتر برای دریافت دانلود یک کتاب الکترونیکی، بازاریابان باید برای فرصت های فروش و درآمد بیشتر برنامه های خود را بهینه سازی کنند. بودجه باقیمانده باید صرف ایجاد آگاهی از برند و محتوای آموزشی شود.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید