اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

الف)وب در دو دهه گذشته به دلیل توسعه مدل های جدید کسب و کار مبتنی بر اینترنت اهمیت زیادی در اقتصاد بازار پیدا کرده است. در این میان، تبلیغات آنلاین یکی از موفق ترین و سودآورترین آنهاست.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید