اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ل)امنیت کاربر و حفاظت از حریم خصوصی به دو روش متفاوت بر مدل تبلیغاتی جدید اینترنت اشیا تأثیر خواهد گذاشت.

1- هماهنگ‌کننده باید نسبت به اجرای مکانیزم‌های امنیتی سنتی (یا هر جدید) اینترنت اشیا شفاف باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید