اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ک) به دلیل سابقه راننده که مستقیماً از

خودروی هوشمند گرفته شده است مانند

معاملات بهتر، بیمه خودرو کمتر و مواردی

از این دست به نفع مخاطب می باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید