اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

و)تبلیغات اینترنت اشیا بر اساس گیرنده واقعی (محدوده سنی،

جنسیت، رفتار شناخته شده کاربر) متفاوت خواهد بود، بنابراین

ما می‌توانیم تبلیغاتی داشته باشیم که نیازهای کاربر را نه

بر اساس آنچه او مرور می‌کند، بلکه بر اساس آنچه که

هست، پیش‌بینی کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید