اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

غ)هماهنگ کننده تبلیغات اینترنت اشیا دوچندان است:

از یک طرف، به دستگاه های لایه پایین اینترنت اشیا اجازه می دهد تا خود را به عنوان یک نهاد ناشر اینترنت اشیا در معرض اکوسیستم تبلیغاتی لایه بالایی قرار دهند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید