اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ظ)بیشتر دستگاه های اینترنت اشیا می توانند به صورت پویا و موقت به وسیله نقلیه هوشمند بپیوندند (به عنوان مثال، تلفن های هوشمند سرنشینان خودرو).

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید