اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

خ)یک ناشر اینترنت اشیا را می توان مجموعه‌ای

از دستگاه‌های اینترنت اشیا، که به طور جمعی

برای پیاده‌سازی و نمایش چندین عملکرد و

همچنین برای ارائه تبلیغات با کاربر همکاری

می‌کنند، در نظر گرفت.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید