اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

س)تبلیغات اینترنت اشیا شامل سه لایه است: لایه فیزیکی اینترنت اشیا، میان افزار تبلیغاتی اینترنت اشیا، و اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید