اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

 سه لایه تشکیل دهنده تبلیغات اینترنت اشیا:

م)1-لایه پایین (لایه فیزیکی اینترنت اشیا) که شامل دستگاه های فیزیکی اینترنت اشیا می باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید