اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ک)برای فعال کردن چشم انداز تبلیغات اینترنت اشیا، مدل خود را از معماری تبلیغات اینترنت اشیا معرفی می کنیم.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید