اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ح)خدمات با بهره گیری از ویژگی های IoT، متفاوت از رویکرد ساده‌گرایانه استفاده از حسگرهای قدیمی سنتی همراه با نهادهای تصمیم‌گیری می باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید