اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

خ)یک عنصر حیاتی در اینترنت اشیا، اتصال بالای مورد نیاز بین دستگاه‌ها، سرورها و مراکز کنترل خدمات است.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید