اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ت)پشته IoT معمولاً به عنوان یک زیرساخت چهار لایه توصیف می شود.

لایه چهارم وظیفه تغذیه مراکز کنترل و ارائه خدمات مبتنی بر ابر اینترنت اشیا را بر عهده دارد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید