اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

.

.

.

.

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ی)مجموعه سؤالات ارسال شده به موتور جستجو در مورد نطرات کاربر، که به طور ضمنی مشتق شده است. فرایند حراج از همه این الزامات استفاده می‌کند تا هر درخواست آگهی را با «بهترین» آگهی تبلیغاتی مطابقت دهد تا سود را برای ناشر به حداکثر برساند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید