اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ح)یک تبلیغ خلاق، پیام تبلیغاتی واقعی است (مثلاً متن و تصویر) که در محل قرار می گیرد و به نوبه خود ممکن است توسط شبکه تبلیغات IoT برای هدف گیری مخاطب هدف استفاده شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید