اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

الف)تبلیغ‌کنندگان برای گرفتن جایگاه‌ها مناسب، از لحاظ معرفی به مخاطب خود، رقابت می‌کنند و مشتاق هستند در ازای آن به ناشران پول بپردازند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید