اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

غ)ناشران برای نمایش محتوا تبلیغاتی خود در صفحات

وب برای معرفی کسب کارشان با رزرو اسلایت های

از پیش تعریف شده  اقدام می کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید