اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ظ)تبلیغات اینترنت اشیا با ارسال پیام های تبلیغاتی به کاربرانی که با محیط اینترنت اشیا

(که به طور بالقوه بسیار بزرگتر از وب است)در تعامل هستند، بر این محدودیت

غلبه خواهد کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید