اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ق)در اینترنت اشیا، چندین نهاد می‌توانند نقش «ناشر» را ایفا کنند،

که به یک ارائه‌دهنده منبع وب محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است یک موجودیت ترکیبی با چندین دستگاه اینترنت اشیا (IOT) باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید