اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ص)یک پلتفرم تبلیغاتی IoT که به عنوان یک واسطه بین تبلیغ کنندگان،

کاربران نهایی و احتمالاً ناشران، همان کاری که شبکه های تبلیغاتی معرو ف انجام می دهند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید