اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ت)تحقیقات آینده iot می تواند در مورد توسعه محصولات جدید در مقیاس صنعتی تأثیر گذار باشد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید