اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

س)برنامه های هوشمند، اطلاعات را از دستگاه های

هوشمند (حسگرها) دریافت می کنند و داده ها را

برای اجرای منطق برنامه به ابر ارسال می کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید