اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ن)جریان داده در اینترنت اشیا به شدت به معماری

برنامه نویسی بستگی دارد. موارد کمی وجود دارد

که برنامه های هوشمند بر روی دستگاه ها یا

هاب های IoT خاص اجرا شوند. با این حال،

بیشتر برنامه های اینترنت اشیا مبتنی بر ابر هستند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید