اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ل)در حال حاضر، یک چارچوب کارآمد واحد وجود ندارد که همه دستگاه‌ها و خدمات اینترنت اشیا را یکپارچه کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید