اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ح)تبلیغات نباید برای حریم خصوصی کاربر مزاحمت ایجاد کند و یا تجربه کاربر از محیط اطراف اینترنت اشیا را مختل کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید