اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

و)پروتکل‌های ارتباطی فعلی و جدید دارای مکانیزم‌های حفاظتی پیشرفته هستند، اما در بیشتر موارد، امنیت اختیاری است و این پروتکل‌ها در حالت پیش‌فرض ناامن هستند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید