اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ب)ادغام اینترنت اشیا در مدل تبلیغات سنتی، چالش‌های امنیتی را برای مشتریان، تبلیغ‌کنندگان و ناشران ایجاد می‌کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید