اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

الف)در مواردی که همکاری دستگاه اینترنت اشیا امکان‌پذیر نباشد، تحویل محتوای تبلیغاتی به کاربر منحصراً بر اساس ظرفیت دستگاه تعریف می‌شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید