اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

غ)کیفیت و کمیت داده‌های کاربر موجود: سطوح مختلف داده‌های

به‌دست‌آمده از کاربر، امضاهای دیجیتال مبتنی بر کاربر

(یعنی نمایه کاربر) با سطوح کیفی متفاوت ایجاد می‌کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید