اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ظ)تحویل محتوا در تبلیغات اینترنت اشیا شامل سه حوزه مختلف است: نمایه کاربر، موقعیت مکانی کاربر، و قابلیت‌های دستگاه.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید